Gann Hydromette Compact B Baufeuchtemessgerät

€ 114,00

Gann Hydromette Compact B Baufeuchtemessgerät

 

Hoogwaardige vochtmeter voor de detectie van vocht in muren, plafonds en vloeren. Meet niet-destructief 4-5 cm diep. Speciaal ontwikkeld voor de detectie van vocht in muren, plafonds en vloeren. De elektronische vochtindicator Gann Hydromette Compact B met niet-destructieve meetmethode volgens de diëlektrische constante / hoogfrequentie-meetmodus, is een hoogwaardig kwaliteitsproduct. Het apparaat heeft een digitaal LCD-display en een flexibel inzetbare kogelsonde voor het opsporen van vocht in allerlei bouwmaterialen en voor de detectie van de vochtdistributie in muren, plafonds en vloeren.

Met deze makkelijk te bedienen en uitstekend werkende vochtmeter in zakformaat kunt u snel en betrouwbaar de droogvoortgang volgen van het object tijdens het gebruik van bijv. een luchtontvochtiger of bouwdroger. Kalibratie is niet noodzakelijk. U kunt bovendien de vorderingen volgen tijdens het gebruik van een luchtontvochtiger of bouwdroger.

De fabrikant Gann is een toonaangevende producent van hoogwaardige vochtmeters. Gann-meetapparaten worden op grote schaal gebruikt door professionals. Een ideale hulp op bouwplaatsen voor bouwopzichters, architecten en vloerleggers

 

Gann Hydromette Compact B Baufeuchtemessgerät

 

Gann Hydromette Compact B Baufeuchtemessgerät

Hochwertiges Feuchtemessgerät zur Erfassung von Feuchtigkeit in Wänden, Decken und Böden. Zerstörungsfrei 4 - 5 cm tief messen. Speziell für die Erfassung von Feuchtigkeit in Wänden, Decken und Böden entwickelt. Der elektronische Feuchtigkeitsindikator Gann Hydromette Compact B mit zerstörungsfreiem Messverfahren nach dem Dielektrizitätskonstanten- / Hochfrequenz-Messmodus ist ein hochwertiges Produkt. Das Gerät verfügt über ein digitales LCD-Display und eine flexible Geschosssonde zur Erfassung von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art und zur Erfassung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Böden.

Mit diesem einfach zu bedienenden und hervorragend arbeitenden Feuchtemessgerät im Taschenformat können Sie schnell und zuverlässig den Trocknungsfortschritt des Objekts überwachen, indem Sie z. B. einen Luftentfeuchter oder einen Bautrockner verwenden. Eine Kalibrierung ist nicht erforderlich. Sie können den Fortschritt auch mit einem Luftentfeuchter oder Gebäudetrockner verfolgen.

Der Hersteller Gann ist ein führender Hersteller von hochwertigen Feuchtemessgeräten. Gann-Messgeräte sind bei Profis weit verbreitet. Eine ideale Hilfe auf Baustellen für Bauleiter, Architekten und Bodenleger

 

Gann Hydromette Compact B Baufeuchtemessgerät